Archiwum

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona Grupa JSW
Przetarg nieograniczony 04/02/24 Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy odzieży oraz obuwia roboczego dla pracowników JSW Ochrona Sp. z o.o. Przetarg nieograniczony 02/02/24 wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług monitorowania sygnałów lokalnego systemu alarmowego zainstalowanego w Uzbrojonym Stanowisku Interwencyjnym (USI) oraz podejmowania działań interwencyjnych Przetarg nieograniczony 03/02/24 Wyłonienie Wykonawcy na wykonywanie prac związanych z myciem przeszkleń i powierzchni trudnodostępnych techniką wysokościową lub alpinistyczną w obiektach należących do JSW S.A. Przetarg nieograniczony 01/02/24 Dostawa środków czystości na potrzeby Spółki JSW Ochrona Sp. z o.o. Przetarg nieograniczony 01/11/23 Świadczenie usług podwykonawstwa ochrony mienia w zakresie podejmowania działań interwencyjnych na wezwanie oraz podjazdów prewencyjnych w obiektach należących do JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji Przetarg nieograniczony 01/08/23 Wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług podwykonawstwa ochrony mienia w zakresie podejmowania działań interwencyjnych na wezwanie Przetarg nieograniczony 01/07/23 Sukcesywna dostawa elementów systemu wizyjnego CCTV oraz SSWiN, niezbędnych do realizacji zadań bezpośrednio związanych z działalnością Spółki JSW Ochrona Sp. z o.o. Przetarg nieograniczony 01/06/23 Wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług podwykonawstwa ochrony mienia w zakresie podejmowania działań interwencyjnych na wezwanie Przetarg nieograniczony 01/05/23 Wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług przewozu osób – pracowników ochrony fizycznej na chroniony obiekt w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Koksowniczej 1 Przetarg nieograniczony 03/02/23 Wyłonienie Zarządcy nieruchomości Biuro Zarządu JSW S.A, Centrum Usług Wspólnych JSW S.A. oraz JSW Ochrona Sp. z o.o. Przetarg nieograniczony 01/02/23 Sukcesywna dostawa elementów systemu wizyjnego CCTV na potrzeby wdrożenia systemu odczytu tablic rejestracyjnych pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających na tereny przemysłowe Przetarg nieograniczony 05/01/23 Dostawa środków czystości