Rada Nadzorcza

Krzysztof BIELEŃ

  • Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marek GRANIECZNY

  • Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Sebastian TOMCZAK

  • Sekretarz Rady Nadzorczej

Łukasz DWORNIK

  • Członek Rady Nadzorczej

Arkadiusz Mystek

  • Członek Rady Nadzorczej