Regulaminy

Regulamin określający zasady przygotowania postępowań przetargowych nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych w JSW Ochrona SP. z o.o.