Regulaminy

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona Grupa JSW

Regulamin określający zasady przygotowania i prowadzenia postępowań przetargowych nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych w JSW Ochrona Sp. z o.o. obowiązujący od 07.11.2023 r.

Regulamin zbycia mienia