Aktualności

Barbórkowa akcja oddawania krwi i osocza w dniach 27-28.11.2020 r.

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz Miejskim Klubem Honorowych Dawców Krwi przy Oddziale PCK w Jastrzębiu-Zdroju organizuje Barbórkową akcję oddawania krwi i osocza w dniach 27-28.11.2020 r.

Zachęcamy zarówno do czynnego udziału pracowników Spółek Grupy Kapitałowej JSW S.A. oraz do rozpowszechniania informacji o akcji oddawania krwi i osocza.

 

40-lecie Porozumień Jastrzębskich

40-lecie Porozumień Jastrzębskich

 

Zarówno Pracownicy jak i Zarząd Spółki JSW Ochrona Sp. z o. o. biorą czynny udział w akcji społeczno-edukacyjnej upamiętniającej 40 - tą rocznicę Porozumień Jastrzębskich.

W ten prosty sposób manifestujemy Nasz lokalny patriotyzm oraz okazujemy wdzięczność tym bezimiennym bohaterom, którzy 40 lat temu z odwagą sięgnęli po wolność, z której my teraz możemy korzystać.

 

Pamiętamy o górnikach, którzy walczyli za naszą wolność!

Regulamin użytkowania samochodów służbowych w Spółce JSW Ochrona 1/2020

Publikacja "Jastrzębskiego Węgla" Lipiec nr 7/2019

Publikacja "Gazeta Prawna" 11 lipca 2019

No news available.