Zarząd

Prezes Zarządu

Mariusz Skrzyp

Zastępca Prezesa Zarządu

Tomasz Taranowski