Wyniki przetargów i ogłoszeń

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 01/05/22

Informacja o unieważnieniu postępowania 01/05/22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 04/03/22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 03/03/22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 01/03/22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 02/03/22

Przetarg nieograniczony 01/09/21

Przetarg nieograniczony 01/10/19

Przetarg na podstawie zebranych ofert 01/07/19

Przetarg nieograniczony 01/06/19

Przetarg nieograniczony 03/06/19

Przetarg na podstawie zebranych ofert 2/06/19