Aktualność

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona Grupa JSW

Informacja Zarządu JSW Ochrona Sp. z o.o. o przystąpieniu do Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy GK JSW

Szanowni Państwo!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych pracowników i zleceniobiorców Zarząd JSW Ochrona Sp. z o.o. informuje, że począwszy od 3 lipca 2023 roku JSW Ochrona Sp. z o.o. przystępuje do Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Grupie Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju, ul. Górnicza 1. Każda osoba zainteresowana uczestnictwem w MKZP i opcjonalnie w kasie pośmiertnej zobowiązana jest złożyć deklarację przystąpienia. Uczestnictwo w Kasie wiąże się z odprowadzaniem przez uczestników wkładów członkowskich (np. 15 zł jednorazowe wpisowe, 3% z brutto tytułem wkładów członkowskich, raty na poczet spłaty ewentualnych pożyczek, 8 zł miesięczna składka na fundusz pośmiertny).

 

Zarząd JSW Ochrona Sp. z o.o. pragnie podkreślić, że wszelkie deklaracje i wnioski pożyczkowe składane do MKZP rozpatrywane są wyłącznie przez Zarząd Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, a JSW Ochrona Sp. z o.o. jest wyłącznie pośrednikiem w obrocie dokumentacją. Wnioski złożone w oryginale do MKZP w terminie do 10. dnia danego miesiąca (a do Działu Personalnego JSW Ochrona maksymalnie do 8. dnia miesiąca) będą rozpatrywane przez Zarząd Kasy jeszcze w tym samym miesiącu. Wnioski złożone po tym terminie Kasa rozpatrzy w kolejnym miesiącu.

 

Pracownikiem Działu Personalnego delegowanym ze strony JSW Ochrona Sp. z o.o. do obsługi MKZP oraz obiegu dokumentów jest Pani Ilona Włochyńska, kontakt: 32 4795 628, [email protected].