Aktualność

Projekt Przemysłowej Akademii Rozwoju w ramach działania 2.15 – branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO)

JSW Ochrona Sp. z o.o. zawiadamia o projekcie Przemysłowej Akademii Rozwoju w ramach działania 2.15 – branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO)

Przemysłowa Akademia Rozwoju Sp. z o.o. w partnerstwie z JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. bierze udział w realizacji projektu „Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodów z branży ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO)” w ramach działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki. Celem głównym projektu jest przygotowanie rozwiązań w zakresie zaangażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu, między innymi technika ochrony fizycznej i mienia. Cel pośredni projektu to m. in. opracowanie modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu.

W ramach realizacji Zadanie 4 - Organizacja i przeprowadzenie staży uczniowskich projektu organizowane będą staże dla uczestników. Wszystkie osoby, które przystąpią do nauki na kierunku Technik ochrony osób i mienia będą miały możliwość odbycia płatnego stażu.

 
Dalsze informacje możliwe do uzyskania pod nr tel. +48 574 831 777 lub na stronie https://przemyslowa-akademia.pl/bpo-wstep/