Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony 1/03/20 "Dostawa Odzieży i Obuwia Dla Pracowników Ochrony"

01/03/20/DZA/RN                                                                                      Jastrzębie-Zdrój, dnia 02.03.2020 r.

 

                                                    Ogłoszenie o postępowaniu

 

         JSW Ochrona Sp. z o. ogłasza postępowanie nr 01/03/20 w trybie przetargu nieograniczonego, które dotyczy sukcesywnej dostawy odzieży oraz obuwia roboczego dla pracowników ochrony JSW Ochrona Sp. z o.o.

I.   Nazwa i adres zamawiającego:

JSW Ochrona Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 39

44-330 Jastrzębie-Zdrój

Godziny otwarcia od 7:00 do 15:00 (od poniedziałku do piątku)

Adres e-mail: [email protected]remove-this.jswochrona.pl

II.   Tryb udzielania przetargu:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem określającym zasady Postępowania o Udzielenie Zamówienia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w JSW OCHRONA Sp. z o.o. nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych

III.   Przedmiot przetargu:

  1.  Przedmiotem postępowania jest sukcesywna dostawa odzieży oraz obuwia roboczego dla pracowników ochrony JSW Ochrona Sp. z o.o.

Szczegółową specyfikację przedmiotu postępowania przedstawiono w załączniku nr 4 do SIWZ .

  1. Zestawienie ilościowe przedmiotu zamówienia :

l.p.

Umundurowanie

Ilość sztuk / par

1.

Spodnie typu bojówki

2 494

2.

Koszulka typu T-shirt

2 544

3.

Koszulka typu Polo

1 313

4.

Bluza polarowa

695

5.

Kurtka zimowa

366

6.

Obuwie taktyczne

695

7.

Czapka z daszkiem

695

8.

Czapka zimowa

695

9.

Rękawiczki zimowe

695

10.

Szalik zimowy

695

11.

Peleryna przeciwdeszczowa

135

12.

Kamizelka odblaskowa

400

13.

Kalosze

376

14.

Pas skórzany bojowy

482

15.

Pas do spodni

293

16.

Marynarka męska

72

17.

Żakiet damski

20

18.

Spodnie wizytowe damskie i męskie

336

19.

Spódnica

70

20.

Półbuty męskie

216

21.

Półbuty damskie

170

22.

Koszula wizytowa długi rękaw

136

23.

Koszula wizytowa krótki rękaw

136

24.

Krawat

43

25.

Spodnie ogrodniczki

13

26.

T-shirt męski

13

27.

T-shirt damski

60

28.

Fartuch roboczy

60

29.

Legginsy

60

30.

Obuwie damskie – serwis

30

31.

Obuwie męskie – serwis

7

 

Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.

IV.   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego w zakładce przetargi: https://www.jswochrona.pl/fileadmin/user-files/1.Specyfikacja_Istotnych_Warunkow_Zamowienia_01-03-20.pdf

V.   Termin składania i otwarcia ofert:

1.Termin składania ofert: 20.03.2020 r. do godz. 12:00

2. Termin otwarcia ofert: 20.13.2019 r. godz. 12:30

VI.   Termin wykonania zamówienia:

Okres wykonania zamówienia rozpoczyna się z dniem podpisania umowy i kończy się nie później niż
w dniu 28.02.2022 r.

VII.   Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VIII.   Kryteria oceny ofert

 

L.p.

 

Kryteria oceny

 

Znaczenie (waga)

Max liczba punktów kryterium

1.

Cena (C1)

70 %

70 pkt

2.

Jakość wykonania (C2)

20%

20 pkt

3.

Termin płatności (C3)

5%

5 pkt

4.

Gwarancja (C4)

5%

5 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.   Miejsce składania ofert:

Kancelaria Główna Zamawiającego, która mieści się w Jastrzębiu-Zdroju (44-330) przy ul. Armii Krajowej 39 (pokój nr 8).

X.   Termin związania ofertą:

Składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert.

XI.   Forma składania ofert:

  • osobiście na adres podany w punkcie I
  • za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera

XII.   Oferenci mogą kierować do Zamawiającego zapytania wyłącznie drogą mailową na adres [email protected]

XIII.   Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Oferentem.

XIV.   Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia Postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie Postępowania.

XV.   Zamawiający nie będzie się domagał od Oferenta zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Zamawiający nie dopuszcza składania wariantowych.

XVI. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.