Archiwum

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona Grupa JSW
Przetarg nieograniczony 01/08/23 Wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług podwykonawstwa ochrony mienia w zakresie podejmowania działań interwencyjnych na wezwanie Przetarg nieograniczony 01/06/23 Wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług podwykonawstwa ochrony mienia w zakresie podejmowania działań interwencyjnych na wezwanie Przetarg nieograniczony 01/05/23 Wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług przewozu osób – pracowników ochrony fizycznej na chroniony obiekt w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Koksowniczej 1 Przetarg nieograniczony 03/02/23 Wyłonienie Zarządcy nieruchomości Biuro Zarządu JSW S.A, Centrum Usług Wspólnych JSW S.A. oraz JSW Ochrona Sp. z o.o. Przetarg nieograniczony 01/02/23 Sukcesywna dostawa elementów systemu wizyjnego CCTV na potrzeby wdrożenia systemu odczytu tablic rejestracyjnych pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających na tereny przemysłowe Przetarg nieograniczony 05/01/23 Dostawa środków czystości Przetarg nieograniczony 02/01/23 Świadczenie usług podwykonawstwa Ochrony Osób i Mienia na rzecz JSW Ochrona Sp. z o.o. Przetarg nieograniczony 01/11/22 Sukcesywna dostawa elementów systemu wizyjnego CCTV, niezbędnych do realizacji zadań bezpośrednio związanych z działalnością Spółki JSW Ochrona II na latach 2022/2023 Przetarg nieograniczony 04/10/22 Świadczenie usług podwykonawstwa ochrony infrastruktury kolejowej Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. Przetarg nieograniczony 03/10/22 Sukcesywne dostawy elementów systemu wizyjnego CCTV na potrzeby wdrożenia systemu kontroli nad wjazdami oraz pobytem pojazdów samochodowych na obszarach przemysłowych Przetarg nieograniczony 01/09/22 Wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg wewnętrznych, parkingów oraz połaci dachowych w sezonie zimowym 2022/2023 Przetarg nieograniczony 01/08/22 Mycie okien