Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony 02/06/20 "Dostawa odzieży i obuwia dla pracowników ochrony"

44/06/20/DZA/RN                                                                                                                                                                                                                                           Jastrzębie-Zdrój, dnia 24.06.2020 r.

 

                                                                                             Ogłoszenie o postępowaniu

 

         JSW Ochrona Sp. z o. ogłasza postępowanie nr 02/06/20 w trybie przetargu nieograniczonego, które dotyczy sukcesywnej dostawy odzieży oraz obuwia roboczego dla pracowników ochrony JSW Ochrona Sp. z o.o.

I.   Nazwa i adres zamawiającego:

JSW Ochrona Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 39

44-330 Jastrzębie-Zdrój

Godziny otwarcia od 7:00 do 15:00 (od poniedziałku do piątku)

Adres e-mail: [email protected]remove-this.jswochrona.pl

II.   Tryb udzielania przetargu:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem określającym zasady Postępowania o Udzielenie Zamówienia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w JSW OCHRONA Sp. z o.o. nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych

III.   Przedmiot przetargu:

  1.  Przedmiotem postępowania jest sukcesywna dostawa odzieży oraz obuwia roboczego dla pracowników ochrony JSW Ochrona Sp. z o.o.

Szczegółową specyfikację przedmiotu postępowania przedstawiono w załączniku nr 4 do SIWZ .

  1. Zestawienie ilościowe przedmiotu zamówienia : 

l.p.

Umundurowanie

Ilość sztuk / par

1.

Spodnie typu bojówki z gumką pod piętę

2935

2.

Koszulka typu T-shirt

2280

3.

Koszulka typu Polo

1591

4.

Bluza polarowa

881

5.

Kurtka zimowa

441

6.

Obuwie taktyczne

760

7.

Czapka z daszkiem

1493

8.

Czapka zimowa

433

9.

Rękawiczki zimowe

760

10.

Szalik zimowy

760

11.

Peleryna przeciwdeszczowa

154

12.

Kamizelka odblaskowa

1500

13.

Kalosze

406

14.

Pas skórzany bojowy

725

15.

Pas do spodni

310

16.

Marynarka męska

28

17.

Żakiet damski

10

18.

Spodnie wizytowe damskie i męskie

350

19.

Spódnica

59

20.

Półbuty męskie

193

21.

Półbuty damskie

175

22.

Koszula wizytowa długi rękaw

240

23.

Koszula wizytowa krótki rękaw

315

24.

Krawat

37

25.

Spodnie ogrodniczki

15

26.

T-shirt męski

31

27.

T-shirt damski

128

28.

Fartuch roboczy

128

29.

Legginsy

128

30.

Obuwie damskie – serwis

32

31.

Obuwie męskie wysokie – serwis

8

32.

Obuwie męskie niskie-serwis

8

 

Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.

IV.   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego w zakładce przetargi: https://www.jswochrona.pl/fileadmin/user-files-przetargi/1._Specyfikacja_Istotnych_Warunkow_Zamowienia_02_06_20.pdf

V.   Termin składania i otwarcia ofert:

1.Termin składania ofert: 13.07.2020 r. do godz. 14:00

2. Termin otwarcia ofert: 14.07.2020 r. godz. 10:00

VI.   Termin wykonania zamówienia:

Okres wykonania zamówienia rozpoczyna się z dniem podpisania umowy i kończy się nie później niż
w dniu 28.02.2022 r.

VII.   Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VIII.   Kryteria oceny ofert

 

L.p.

 

Kryteria oceny

Znaczenie (waga)

Max liczba punktów kryterium

1.

Cena (C1)

70 %

70 pkt

2.

Jakość wykonania (C2)

20%

20 pkt

3.

Gwarancja (C3)

10%

10 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.   Miejsce składania ofert:

Kancelaria Główna Zamawiającego, która mieści się w Jastrzębiu-Zdroju (44-330) przy ul. Armii Krajowej 39 (pokój nr 9).

X.   Termin związania ofertą:

Składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert.

XI.   Forma składania ofert:

  • osobiście na adres podany w punkcie I
  • za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera

XII.   Oferenci mogą kierować do Zamawiającego zapytania wyłącznie drogą mailową na adres [email protected]

XIII.   Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Oferentem.

XIV.   Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia Postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie Postępowania.

XV.   Zamawiający nie będzie się domagał od Oferenta zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Zamawiający nie dopuszcza składania wariantowych.

XVI. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.