Ogłoszenia

             Jesteśmy pracodawcą rzetelnym i profesjonalnym. Oferujemy dobre warunki zatrudnienia, naszym celem jest zadowolenie pracownika z warunków pracy i świadczenie usługi na najwyższym poziomie. Oferujemy pracownikom możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych zgodnie oczekiwaniami naszymi i naszych kontrahentów. Finansujemy szkolenia i niezbędne badania dla pracowników w celu uzyskania:

1. wpisu na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej

2.wpisu na listę Kwalifikowanych Pracowników Zabezpieczenia Technicznego

              Inwestujemy w kadrę w celu podniesienia jakości oferowanych usług.  Nie stronimy również od dokształcania Pracowników w innych dziedzinach. wszystko po to, aby nasze usługi były wykonywane na najwyższym poziomie przez profesjonalistów, Pracowników wykształconych w dziedzinach, którymi się zajmują. Mamy duże wymagania, ale dajemy możliwość szkolenia i podnoszenia kwalifikacji. Mamy duże oczekiwania, ale dajemy możliwość rozwijania się naszym Pracownikom finansując ich szkolenia.

              Szukasz Pracy? Chcesz zmienić swój profil pracy? Pomożemy, przydź do nas. Jeśli Jesteś zainteresowa(ny/na) pracą w JSW OCHRONA zaraszamy. W dalszych zakładkach znajdziecie Państwo ogłoszenia o pracę w różnych działach.

               Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych zawierających CV  i dodatkowych dokumentów potwierdzających kwalifikacje za pomocą Formularza Rejestracji „Kandydat”. Zawsze także jest możliwość złożenia dokumentów osobiście w siedzibie Spółki w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Armi Krajowej 39 w Dziale Organizacji  i Zarządzania. Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy.

               Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)". 

Informujemy, że Administratorem danych jest JSW Ochrona Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Armii Krajowej 39. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.