Rada Nadzorcza

Krzysztof BIELEŃ

  • Przewodniczący Rady Nadzorczej

Magdalena PASIERB

  • Sekretarz Rady Nadzorczej

Sebastian TOMCZAK

  • Członek Rady Nadzorczej

Łukasz DWORNIK

  • Członek Rady Nadzorczej