Aktualność

Rada Nadzorcza JSW Ochrona Sp. z o.o. ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu JSW Ochrona Sp. z o.o. II kadencji